Branddetectie

Met het oog op brandveiligheid, is een goedwerkende branddetectie een noodzaak.

DPM vindt het belangrijk om ook bestaande woningen te voorzien van rookmelders. Bedenk dat in geval van brand, rookmelders het leven van u en uw gezin kunnen redden. Rookmelders waarschuwen u snel bij brand en zelfs bij een klein beetje rook. Dit geeft u en uw gezin de kans om veilig het pand te verlaten. DPM is dan ook voorstander van het preventief plaatsen van rookmelders!

In België zijn er tal van regelgevingen, wetten en instellingen die de brandveiligheid in gebouwen controleren. Het is als gebruiker van een pand niet evident om aan al deze regels te voldoen.

Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden? Welke bekabeling moet er worden voorzien? Welke noodvoeding moet de centrale bezitten, ...?

DPM Elektro helpt u graag verder met het opstellen van een op maat aangepast branddetectieplan.